Spoznávame Vysoké Tatry - Mladý fotograf

Fotograf

CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM
September 2019 - August 2020
Mladý
Prejsť na obsah
Projekty
Spoznávame Vysoké Tatry
projekt prebiehal v školskom roku 2012/2013 pod záštitou podpredsedníčky NR SR JUDr. Renáty Zmajkovičovej

Cieľom projektu bolo spoznávanie Vysokých Tatier, fotodokumentácia prírody, zvierat a krás Tatier. Počas realizácie projektu sme vytvorili niekoľko pracovných listov, navštívili množstvo miest v našich veľhorách: Štrba, Tatranská Štrba, Tatranský Lieskovec, Vyšné Hágy, Štrbské pleso, Popradské pleso, Štôľa, Hrebienok, Starý Smokovec, Nový Smokovec, Tatranská Lomnica, Hrebienok, Bilíková chata, Sliezsky dom, Rainerova chata...
Nadané deti spoznávali Vysoké Tatry
Spoznávame Vysoké Tatry
Deti z tried pre intelektovo nadaných žiakov prešovskej "Šmeralky" v školskom roku 2012/2013 spoznávali Vysoké Tatry netradične.

Výsledkom bol projekt pod názvom "Spoznávame Vysoké Tatry", ktorý počas celého školského roka 2012/2013 prebiehal pod záštitou a vďaka podpore podpredsedkyne NR SR JUDr. Renáty ZMAJKOVIČOVEJ.

Spoznávanie Vysokých Tatier bolo rozdelené do niekoľkých tzv. poznávacích blokov, počas ktorých žiaci navštívili mestské časti a blízke okolie Vysokých Tatier: Dolný Smokovec, Horný Smokovec, Kežmarské Žľaby, Nová Polianka, Nový Smokovec, Podbanské, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Kotlina, Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranská Polianka, Tatranské Matliare, Tatranské Zruby, Vyšné Hágy, Štrba, Tatranský Lieskovec.

Plánované výlety sa uskutočnili počas víkendov, a zúčastnili sa ich aj rodičia detí, ktorí mali pripravený náhradný program počas spoznávania Tatier ich ratolesťami.

Medzi najdôležitejšie ciele projektu "Tatry" patrili: ochrana životného prostredia (turistických chodníkov, správanie sa človeka v prírode), spoznávanie dejín (ale aj prírodných úkazov, tatranských vrcholov a turistických chodníkov), získanie vedomostí o zákonom chránených zvieratách / rastlinách a národných kultúrnych pamiatkach (pamiatkových rezerváciách ľudovej architektúry a pamiatkových zónach), spracovanie učebných tém (podnebie, ochrana prírody, turizmus, štíty Tatier, veľkoplošné chránené územie Tatranský národný park, vodstvo, doliny, sedlá, vrcholy, geológia, flóra a fauna Tatier, jaskyne, osady, doprava), využitie informačných a komunikačných technológií (notebook, tlačiareň, fototlačiareň, mikroskop, fotoaparát, ...) pri práci na projekte, orientácia v teréne (spoznávanie turistických chodníkov, značiek a práca s mapou), predchádzanie nežiaducim prejavom a patologickým javom (ako východisko ponúknuť zmysluplnú činnosť v kruhu najbližších - záujem o prácu, spoznávanie, tvorenie), zvýšenie motivácie, efektivity a potenciálu myslenia detí počas realizácie projektu napr. aj prípravou na prezentácie projektových prác (obsahová štruktúra práca, štúdium odbornej literatúry, využitie internetu pri práci, zbierka materiálu – názorných pomôcok).

Na úvodný výlet  Tatranská Štrba - Štrbské pleso - Starý Smokovec sa vybrala päťdesiatka žiakov 1. aj 2. stupňa spoločne s vyučujúcimi začiatkom septembra. Žiaci sledovali dokumentárny cyklus o Vysokých Tatrách, nevynechali projektové vyučovanie, prechádzky, exkurzie a besedy, ale aj štúdium a vypracovávanie pracovných listov venovaných Tatrám.

Program projektu je určený žiakom z tried pre intelektovo nadaných žiakov prešovskej ZŠ Šmeralova, a v druhej časti aj žiakom základných a stredných škôl mesta Sabinov.

Garantom projektu je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
Tatranská Štrba
Štrbské pleso - Starý Smokovec
Tatranská Lomnica
Starý Smokovec
Popradské pleso
Štrbské pleso - Štrba
Štôla
Štrbské pleso - Vyšné Hágy
Štrbské pleso
Tatranský Lieskovec - Štrbské pleso
Hrebienok
Starý Smokovec - Hrebienok
Sliezsky dom
Štrbské pleso - Nová Polianka
Nový Smokovec
Štrbské pleso - Nový Smokovec
COPYRIGHT © 2019
Mladyfotograf.sk
Všetky práva vyhradené.
Created with WebSite X5
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, Sabinov
Mladý
Fotograf
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah