Výchovno-vzdelávací projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným určený žiakom základných a stredných škôl.
Mladý fotograf
Prejsť na obsah
ŠKOLSKÝ PROJEKT ZAMERANÝ NA FOTOGRAFOVANIE

Skús navrhnúť fotoprojekt.

Úloha pre žiakov ZŠ
Navrhnite školský projekt zameraný na fotografovanie. Zopakujte si, ako urobiť plán projektu, stanoviť ciele, rozdeliť úlohy a časový harmonogram. Návrh projektu prezentujte pred triedou a potom spojte najlepšie myšlienky a nápady do jedného školského projektu.
Nápad.


Na začiatku je nápad. Jasné a výstižné formulovanie myšlienky a zámeru školského fotografického projektu. Myšlienka môžeme využiť aj ako názov projektu. Skôr ako začnete rozmýšľať nad myšlienkou, je potrebné zodpovedať si niektoré otázky, napr. O čom má byť náš škoslký projekt? Na čo bude zameraný? Čo chceme dosiahnuť? Aký bude výsledok (zámer) projektu? Je naša myšlienka v súlade s koncepciou školy, príp. vzdelávania? Aké aktivity budú tvoriť projekt? Kto by mohol byť sponzorom projektu?

Projekt.


Nezabudnite na ciele projektu! Musia byť reálne a uskutočniteľné. Platí dôležité pravidlo: radšej menej a kvalitnejšie realizovaný projekt - ako množstvo neuskutočnených/neuskutočniteľných cieľov. Zadefinujte cieľovú skupinu, pre ktorú sa projekt pripravuje. Odpovedzte si na otázku - Čo má byť výstupom projektu, resp. čo ním dosiahneme/sledujeme. Plán projektu úzko súvisí s jeho realizáciou. Jeho súčasou je časový prehľad o práci. Plánovanie projektu ušetrí čas, odstráni neistotu, zlepší jeho realizáciu .

Návrh školského projektu zameraného na fotografovanie

Hodnotenie.


Neustála spätná väzba a pravdivé hodnotenie. Cieľom je získať spätnú väzbu, analýza (čo je potrebné robiť do budúcna lepšie), pripraviť výstupy projektu (napr. článok, brožúra, blog o priebehu projektu, fotodokumentácia práce fotografov, ...). Projekt sa hodnotí od začiaku až úo ukončenie poslednej aktitivity. Mimomochodom... nezabúdajte na rozpočet projektu. Všetko niečo stojí :)

Created with WebSite X5
Návrat na obsah