O nás - Mladý fotograf

Fotograf

CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM
September 2019 - August 2020
Mladý
Prejsť na obsah
O nás

Začiatky projektu Mladý fotograf siahajú do roku 2004/2005 - vznik ako záujmového útvaru na ZŠ, Komenského 13 v Sabinove. Prvý rok fungovania fotokrúžku sa na práci v ňom podieľa 40 prihlásených žiakov, ktorí sa zúčastňujú prvých výletov do okolia Sabinova. V školskom roku 2005/2006 je to už 70 žiakov, čo je viac ako 1/10 z celkového počtu žiakov.

Po dvoch rokoch fungovania v meste Sabinov - fotokrúžkok žiakov končí a začína novú etapu fungovania - v meste Prešov. Foto-poznávací krúžok pôsobil spočiatku na ZŠ, Šmeralova 25 (počas rokov 2006-2010) a posledný rok svojho fungovania aj na ZŠ, Lesnícka 1 v Prešove. Počas pôsobenia na týchto školách sme usporiadavali rôzne výlety, fotovíkendy, besedy s fotografmi a iné akcie pre deti. Zorganizovali sme aj niekoľko výstav fotografií (účasť na Bambiriáde, výstavy FOD - letná terasa Bizarre...). Od 1. augusta 2010 pôsobíme pod Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. V spolupráci s Ústavom informácií a prognóz školstva sme zorganizovali celoslovenský internetový fotoprojekt /súťaž/ Fotografia Očami Detí a rôzne projekty s celoslovenskou pôsobnosťou (no najmä regionálneho charakteru Prešov-Sabinov).

Projekt Mladý fotograf nájdete (aj) v učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. V učebnom texte sa nachádzajú úlohy súvisiace s našim projektom:

Inšpirujte sa webovou stránkou htttp://www.mladyfotograf.sk/ a v skupinách navrhnite školský projekt zameraný na fotografovanie. Zopakujte si, ako urobiť plán projektu, stanoviť si ciele, rozdeliť úlohy a časový harmonogram.
Návrh projektu prezentujte pred triedou a potom spojte najlepšie myšlienky a nápady do jedného školského projektu.


V školskom roku 2019/2020 je projekt Mladý fotograf súčasťou aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorú zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Podporujeme mladých fotografov, organizujeme poznávacie výlety, projekty, športové víkendy, podporujeme akcie Klubu nadaných detí Prešov, Logické sústredenie, Logickú olympiádu, Večer Talentov a netradičné vyučovanie nadaných detí.

Ďalšie informácie o projekte Mladý fotograf

Foto-poznávací krúžok vznikol najprv v Sabinove, neskôr v Prešove. V školskom roku 2004/2005 sme začali pripravovať pre mladých nadšencov fotografie rôzne aktivity, workshopy, víkendové výlety a tábory. V roku 2011 fotografický krúžok ukončil svoje pôsobenie v meste Prešov. Ako sa nám odvtedy darí? Vynikajúco ...
Počas existencie projektu Mladý fotograf sme zrealizovali množstvo výletov, na ktorých sa "vyrobilo" tisíce fotografií. Ponúkame VÁM našu fotogalériu, v ktorej nájdete fotografie účastníkov výletov, projektov, besied, workshopov a rôznych záujmových podujatí.
Uskutočnené projekty
Prostredníctvom projektu Mladý fotograf sme uskutočnili množstvo projetov pre deti a mládež, napr. My sme tu doma, Spoznávame Vysoké Tatry, FOD camp, Výlety za poznaním, ...

Kontakt:

Mgr. Ľuboš Lukáč - projekt Mladý fotograf
špeciálny pedagóg, školský logopéd, Centrum pedagogico-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Tel. č.: 0918 640 971, Email: projektmladyfotograf@gmail.com
COPYRIGHT © 2019
Mladyfotograf.sk
Všetky práva vyhradené.
Created with WebSite X5
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, Sabinov
Mladý
Fotograf
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah