Výchovno-vzdelávací projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným určený žiakom základných a stredných škôl.
Mladý fotograf
Prejsť na obsah

Návrh!

Formulovanie myšlienky a zámeru školského projektu. O čom bude projekt? Na čo bude zameraný? Čo chceme dosiahnuť? Aký bude výsledok (zámer) projektu? Návrh aktivít...

Projekt!

Zadefinovať cieľovú skupinu. Zodpovedať si otázky: Čo bude výstupomo projektu, čo ním sledujeme/chceme dosiahnuť, časový prehľad o práci...

Hodnotenie!

Spätná väzba a pravdivé hodnotenie. Príprava výstupov projektov (článok, blog, informácie v médiách...). Dôležitou súčasťou je rozpočet projektu.

Digitálna fotografia - teoretické základy + Návrh projektu zameraného na fotografovanie

Digitálna fotografia a komplexný pohľad do sveta digitálnej fotografie. Teoretické základy, rady a podnety pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých. Zvládnutie tajomstiev digitálnej fotografie - zdokonalenie základných znalostí, skvalitnenie práce fotografa, pri fotografovaní, spracovaním fotografie na počítači. Inšpirácia k tvorbe záberov.
Digitálna fotografia - základy teórie - projekt Mladý fotograf, školský rok: 2022/2023
Mesiac/Rok
Téma
Popis
09/2022
Začíname s digitánou fotografiou
Spoločné prvky a ich využitie: základné údaje, blesk, rozlíšenie, komprimácia, formát.
10/2022
Základné pravidlá - lepšie zábery
Stručné pravidlá, voľba kompozície (pravidlo tretín, nechcené prvky). čiernobiela vs. farebné fotografia.
11/2022
Digitálne fotografie (druhy)
Druh fotografie: snímky zo strednej vzdialenosti, veľké priblíženie, interiér/exteriér, objektív, filter.
12/2022
Kreatívna fotografia
Vytvorenie panoramatickej fotografie, ukladanie a správa hromadných nastavení, motivované programy.
01/2023
Fotografia a základné úpravy
Foto editor, typy grafických programov, úpravy fotografií, veľkosť a rozlíšenie.
02/2023
Pokročilé úpravy fotografií
Techniky úprav bežných chýb, odstaňovanie nechcených predmetov kľúčové body.
03/2023
Špeciálne úpravy fotografií
Špeciálne efekty, Grafické prvky, Editor pre špeciálne účely.
04/2023
Tlač fotografie
Ovládač, voľba správneho papiera, foto tlačiarne, kľúčové body.
05/2023
Fotografický workshop I.
Práca s digitálnou zrkadlovkou - základy, pravidlá, praktické skúsenosti, výstava fotografií.
06/2023
Fotografický workshop II.
Príroda objektívom fotoaparátu - fotografický workshop Vysoké Tatry.
07/2023


FOD camp

Foto-poznávací camp mladých fotografov určený žiakom základných škôl - FOD camp.
(Fotografia očami detí)
08/2023
Návrh školského projektu zameraného na fotografovanie - projekt Mladý fotograf, školský rok: 2022/2023
Časový harmonogram
Popis
Mesiac/Rok
Téma
Úloha
Cieľ
09/2022
Registrácia členov Mladý fotograf
Propagácia aktivít Mladý fotograf
Informovať o činnosti Mladý fotograf (médiá)
10/2022
Plán práce, pripravované aktivity
Priprava plánu aktivít, realizácia hodín teórie
Oboznámiť členov s vyučovacími blokmi teórie
11/2022
Fotografia očami detí
Štart celoslovenskej súťaže FOD
Zapojiť žiakov ZŠ do súťaže FOD
12/2022
Pani Zima
Kreatívna fotografia - zimné námety
Umelecký workshop - výlet - foto v zime
01/2023
Novoročné predsavzatia
Výroba novoročných pohľadníc (využitie graf. prog.)
Naučiť sa pracovať s grafickým programom
02/2023
Výlet - fotovíkend
Zorganizovať výlet - víkend s fotografovaním
Pripraviť fotovíkend (teória + praktické ukážky)
03/2023
Príroda okolo nás
Umelecká práca - jarná foto koláž
Spracovať rôzne fotografie - koláž
04/2023
Portrét
Príprava súťaže o Naj portrét
Zapojiť žiakov do súťaže, fotoaparát/mobil
05/2023
Foto v praxi I.
Fotíme: Logická olympiáda, fotovíkend, Prvé slnko
Pripraviť praktické ukážky, účasť detí
06/2023
Foto v praxi II.
Fotíme: Posledné školské foto, vychádzky
Pripraviť praktické ukážky, foto v teréne
07/2023
FOD camp
Sigord pri Prešove/Vyšné Ružbachy
Príprava letného campu zameraného na fotografovanie, program, organizácia, pobyt.
Uskutočniť letný fotografický camp pre súťažiacich, realizovať výukový program Mladý fotograf
08/2023
Created with WebSite X5
Návrat na obsah