Cesta z mesta - Mladý fotograf

Fotograf

CELOSLOVENSKÁ INICIATÍVA ROZUMIEME NADANÝM
September 2019 - August 2020
Mladý
Prejsť na obsah
Projekty
Predstavujeme projekt Cesta z mesta

Desiaty školský rok činnosti mladých fotografov sa začal opäť netradične, a to vďaka projektu dopravnej výchovy pod názvom „Cesta z mesta“.

Projekt „Cesta z mesta“ bol určený žiakom 1.-2. ročníka z tried pre intelektovo nadaných žiakov ZŠ Šmeralova v Prešove. Výchovno-vzdelávací plán činností bol zameraný na získanie teoretických a praktických poznatkov z oblasti dopravnej výchovy. Realizácia činností prebiehala prostredníctvom jednotlivých vzdelávacích oblastí, teda počas vyučovania bez toho, aby si to žiaci vôbec uvedomovali. Súčasťou projektu boli rôzne školské a mimoškolské aktivity, ktoré prebiehali v popoludňajšom čase v Klube nadaných detí.

Projekt vychádza z programu predmetu Dopravná výchova, v rámci ktorého sa v oblasti poznávania boli sústredené na problematiku chodca, cyklistu začiatočníka, ale aj účastníka cestnej premávky - cestujúceho. Dopravné prostriedky spoznali žiaci (aj) prostredníctvom besied a exkurzií.

Ciele projektu „Cesta z mesta“ boli rozdelené do jednotlivých etáp realizácie plánu aktivít. Medzi všeobecné ciele patrili: zvládnutie techniky chôdze, jazdy na bicykli, osvojenie zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke (ako chodec, cyklista, cestujúci - spolujazdec), naučiť sa pozorovať okolie (vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti), význam technických podmienok dopravy, prvá pomoc zranenej osobe, história dopravných prostriedkov, vývoj dopravy a cestnej infraštruktúry, praktické skúsenosti správania sa účastníkov dopravy formou hier a praktických cvičení (RC modely, autodráha, dopravný koberec)...

Súčasťou plánov aktivít boli výlety: Sigord (Lesná železnica: Prešov – Sigord -Zlatá Baňa -Pusté pole), Vysoké Tatry (Tatranská Štrba -Štrbské pleso -Starý Smokovec -Hrebienok), Bardejov (Bardejovské kúpele).

Odborným garantom projektu „Cesta z mesta“ je Inštitút pre dopravu a hospodárstvo v zastúpení riaditeľa IDH Ing. Ondreja Mateja. Aktivity boli realizované prostredníctvom informačného portálu Mladyfotograf.sk, ktorý každoročne pripravuje množstvo aktivít pre deti a mládež.

Mgr. Ľuboš Lukáč, autor a organizátor projektu „Cesta z mesta“
COPYRIGHT © 2019
Mladyfotograf.sk
Všetky práva vyhradené.
Created with WebSite X5
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. SNP 15, Sabinov
Mladý
Fotograf
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah