Výchovno-vzdelávací projekt celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným určený žiakom základných a stredných škôl.
Mladý fotograf
Prejsť na obsah
NAŠE AKTIVITY

Mladý fotograf - aktivity a projekty pre deti.

Prostredníctvom projektu Mladý fotograf organizujeme množstvo aktivít, ktoré sú určené pre deti a mládež. Projekty sú zamerané na fotografiu. Organizujeme množstvo obľúbených projektov, fotografických víkendov, súťaží a stretnutí s úspešnými fotografmi.

Zapojiť sa, do nami organizovaných, aktivít môžu jednotlivci, ale aj triedne kolektívy, či skupiny detí (so súhlasom zákonných zástupcov detí).

Fotografia očami detí


Celoslovenská fotografická súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov. V priebehu dvanástich ročníkov súťaže sme zaregistrovali viac ako 18 000 súťažiacich. Súťaž prebieha v dvoch súťažných kategóriách: fotografia digitálnym fotoaparátom, fotografia mobilným telefónom. Aktuálne pripravujeme nový ročník fotosúťaže Fotografia očami detí (FOD).

Spoznávame Vysoké Tatry


Spoločne s intelektovo nadanými deťmi prešovskej ZŠ, Šmeralova sme v školskom roku 2012/2013 netradične spoznávali Vysoké Tatry. Spoznávanie bolo rozdelené do poznávacích blokov (víkendov), počas ktorých deti navštívili mestské časti a blízke okolie Vysokých Tatier. Navštívili sme: Dolný Smokovec, Horný Smokovec, Kežmarské Žľaby, Novú Polianku, Nový Smokovec, Podbanské, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranskú Kotlinu, Tatranskú Lesnú, Tatranskú Lomnicu, Tatranskú Polianku, Tatranské Matliare, Tatranské Zruby, Vyšné Hágy, Štrba, Tatranský Lieskovec, Sliezsky dom.

Tvoríme filmové dokumenty


Projekt určený žiakom základných a stredných škôl. Prostredníctvom projektu sme predstavili Slovensko - krásne mestá, hory, rieky..., jednoducho miesta, ktoré sa oplatí vidieť. Cieľom projektu bolo obohatenie školského vyučovania o mimoškolské aktivity, ktoré obohacujú žiakov o nové informácie (vedomosti, ktoré nie vždy nájdu v knihách, či učebniciach), rozvíjajú sociálne vzťahy, spoločné záľuby, rešpektovanie spolužiakov, individuálna i skupinová práca, správanie, afektívne a kognitívne vlastnosti členov skupiny atď. Nakrútili sme niekoľko filmových dokumentov, napr. Vysoké Tatry, Vyšné Ružbachy, ...

Výlety za poznaním


Zorganizovali sme viac ako 400 rôznych výletov, besied, výstav, akcií... Poskytnúť informácie a doložiť fotografie z každého výletu je doslovna nemožné. Medzi obľúbené patria výlety. Navštívili sme množstvo múzeí, pamiatok, zaujímavých miest, spoznali známe osobnosti kultúrneho i spoločenského života. Od roku 2010 pravidene navštevujeme hlavné mesto Slovenskej republiky - mesto Bratislava.

FOD camp


Letný prázndinový tábor pre súťažiacich celoslovenskej internetovej súťaže Fotografia očami detí (organizujeme od roku 2008). Pre súťažiacich je pripravený bohatý program: prednášky o fotografii a fotografovaní, praktické cvičenia, športové aktivity, spoznávanie histórie, spoločenské hry, fotosúťaž a iné. Zorganizovali sme niekoľko FOD campov: FOD Prešov, Sabinov, FOD Tatranská Štrba, FOD Sigord, FOD Vyšné Ružbachy, ...

Strasbourg


Od roku 2009 sa zúčastňujeme poznávacích zájazdov zameraných na spoznávanie európskych inštitúcií vďaka poslancovi Európskeho parlamentu Ing. Vladimírovi Maňkovi. Poznávací výlet Štrasburg je určený pre víťazov fotosúťaže Fotografia očami detí, ako aj nadaných a talentovaných žiakov v rôznych projektoch iniciatívy Rozumieme nadaným.

Štrasburg: 2009 (19.-23. október), 2010 (5.-9. september), 2011 (24.-28. október), 2012 (9.-13. september), 2013 (21.-25. október), 2014 (19.-23. október), 2015 (2.-6. október), 2017 (1.-5. október), 2018 (28. máj - 1. jún).

My sme tu doma


V školskom roku 2011/2012 nadané deti netradične spoznávali Prešov. Netradičný sprievodca Prešovom, v poobe brožovanej príručky s textami a fotografiami nadaných detí, bol jedným z výstupov série aktivít My sme tu doma. V priebehu ralizácie projektu sme vyhlásli fotosúťaže pre žiakov základných a stredných škôl v meste Prešov.

Created with WebSite X5
Návrat na obsah