mladyfotograf

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Predstavujeme vám informačný portál, ktorý sa zaoberá fotografiou a aktivitami smerujúcimi k zmysluplnému využitiu mimoškolskej činnosti detí a mládeže so záujmom o prácu s dig. fotoaparátom a dig. fotografiou. Projekt Mladý fotograf je informačný portál mladých fotografov (žiakov základných a stredných škôl) regiónu Šariš. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným oslavuje prvý rok
Program aktivít zameraný na nadaných žiakov pod názvom Rozumieme nadaným má za sebou úspešný prvý ročník. Aktivitami zameranými na intelektovo nadaných žiakov zaujal a má pred sebou vynikajúce vyhliadky do ďalších rokov.

Mladý fotograf naďalej s veľkým záujmom
Foto-poznávací krúžok najprv v Sabinove, neskôr v Prešove. V školskom roku 2004/2005 sme začali pripravovať pre mladých nadšencov fotografie rôzne aktivity, workshopy, víkendové výlety a tábory. V roku 2011 fotografický krúžok ukončil svoje pôsobenie v meste Prešov. Ako sa nám odvtedy darí? Vynikajúco ...

Detský kvíz pokračuje letnými kolami
Detský kvíz je štartovacím formátom projektu MIKROVLNKA~ zameraného na detské aktivity a vzdelávanie. Zábavno-vedomostný kvíz je určený pre žiakov základných škôl. Stretnutia mladých súťažiacich prebiehajú každé dva týždne (v nedeľu) - zimný a letný pohár. Súťaž organizuje Kultúrne centrum Wave ...

Prešovskí školáci rozvíjajú komunikáciu
Výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii patrí do vyučovania slovenského jazyka v každom ročníku základnej školy. Pravidelnú „logopedickú prípravu“ absolvujú tretiaci z tried pre nadaných žiakov základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Pod vedením triedneho učiteľa a školského logopéda ...

Projekt Mladý fotograf vznikol v roku 2010 a je pokračovateľom fotokrúžku, ktorý pôsobil v Sabinove v roku 2004. Neskôr bol projekt realizovaný pod názvom foto-poznávací krúžok v meste Prešov, momentálne je projektom centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Projekt je súčasťou iniciatívy Rozumieme nadaným. V roku 2015 je portál mladých fotografov aktivitou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Od roku 2004 sme zorganizovavali vyše 400 rôznych akcií pre deti a mládež (výletov, fotovíkendov, campov, výstav, súťaží, projektov...), v ktorých sa vystriedalo viac ako 18 000 detí a žiakov základných škôl, gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky