mladyfotograf

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Predstavujeme vám informačný portál, ktorý sa zaoberá fotografiou a aktivitami smerujúcimi k zmysluplnému využitiu mimoškolskej činnosti detí a mládeže so záujmom o prácu s dig. fotoaparátom a dig. fotografiou. Projekt Mladý fotograf je informačný portál mladých fotografov (žiakov základných a stredných škôl) regiónu Šariš. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov

Detský kvíz pokračuje letnými kolami
Detský kvíz je štartovacím formátom projektu MIKROVLNKA~ zameraného na detské aktivity a vzdelávanie. Zábavno-vedomostný kvíz je určený pre žiakov základných škôl. Stretnutia mladých súťažiacich prebiehajú každé dva týždne (v nedeľu) - zimný a letný pohár. Súťaž organizuje Kultúrne centrum Wave ...

Stačí jeden originálny nápad a matematika nie je naozaj zložitá
Výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii patrí do vyučovania slovenského jazyka v každom ročníku základnej školy. Pravidelnú „logopedickú prípravu“ absolvujú tretiaci z tried pre nadaných žiakov základnej školy ...

Prešovskí školáci rozvíjajú komunikáciu
Výchova k správnemu hovoreniu a zreteľnej artikulácii patrí do vyučovania slovenského jazyka v každom ročníku základnej školy. Pravidelnú „logopedickú prípravu“ absolvujú tretiaci z tried pre nadaných žiakov základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Pod vedením triedneho učiteľa a školského logopéda ...

Mliečny chodník prešovských školákov
Mlieko je tekutá potravina, ktorá by podľa odborníkov na výživu mala byť každodennou súčasťou nášho jedálnička. Dôvodom sú mimoriadne výživové vlastnosti tejto potraviny, ktoré majú pre človeka pozitívny zdravotný význam. Svetový deň mlieka pripadol v tomto roku na utorok 17. mája, no v Klube nadaných detí ...

Projekt Mladý fotograf vznikol v roku 2010 a je pokračovateľom fotokrúžku, ktorý pôsobil v Sabinove v roku 2004. Neskôr bol projekt realizovaný pod názvom foto-poznávací krúžok v meste Prešov, momentálne je projektom centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Projekt je súčasťou iniciatívy Rozumieme nadaným. V roku 2015 je portál mladých fotografov aktivitou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Od roku 2004 sme zorganizovavali vyše 400 rôznych akcií pre deti a mládež (výletov, fotovíkendov, campov, výstav, súťaží, projektov...), v ktorých sa vystriedalo viac ako 18 000 detí a žiakov základných škôl, gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky